Etkinlik İletişimi (Event)

Etkinlik İletişimi (Event)

enlightened RPR Medya firmaya uygun etkinlikleri başından sonuna tasarlar, planlar ve projelendirir. 

enlightened Organizasyonla ilgili tüm tedarikçi seçimleri, 3. parti anlaşmaları ve saha denetimlerini organize eder.

enlightened RPR Medya'nın her zaman bir B planı hazırda bekler. Oluşabilecek herhangi bir aksiliğe mahal verilmez.

enlightened Etkinlik konuk listeleri hazırlanır, davet ve takip çalışmaları ekip tarafından yürütülür.