Denizli, dünyada beyaz mineralli suya sahip tek bölge